Stabilna inwestycja ze stałym zyskiem

Pewna i stabilna inwestycja ze stałym zyskiem

Dlaczego Fundusz Yanok Hipoteczny ?

0
Inwestycji dokonanych przez Inwestorów Yanok

od 2015 roku

0 %
Zabezpieczenia pieniędzy na nieruchomościach

LTV = 30,46%

0
Wypłaconych zysków
brutto

naszym Inwestorom

Prezes Anna Maria Naściszewska

O nas

Od 2015 roku wspieramy polskie firmy udzielając im atrakcyjnych finansowo i bezpiecznych pożyczek hipotecznych.

Do realizacji tego celu służą nam kapitały Funduszu, w tym środki pochodzące od Inwestorów.

Ten prosty model biznesowy zapewnia skuteczność i stały zysk. Pieniądze są zabezpieczone na nieruchomościach, gdzie LTV średnie na całym portfelu pożyczek wynosi 29,33%.

Inwestycja

Prosta, wygodna i oparta o nieruchomości.

Czym jest inwestycja?

To Umowa Pożyczki Inwestorskiej z Funduszem Hipotecznym Yanok. Oferujemy stałe oprocentowanie 8%, 10% lub 12% w skali roku w zależności od częstotliwości wypłaty zysków i czasu trwania inwestycji. Jest to świetna oferta dla inwestorów chcących dywersyfikować źródła inwestycji jak i dla osób, którym zależy na wyższym oprocentowaniu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu ryzyka.

1.

Inwestujesz

10 tys. zł lub wielokrotność, bez górnego limitu.

2.

Zarabiasz

co miesiąc, co kwartał, co rok: 8%, 10%, 12% rocznie

3.

Otrzymujesz zwrot

po zakończonej inwestycji zwracamy Twoje zainwestowane pieniądze.

1.

Inwestujesz

10 tys. zł lub wielokrotność, bez górnego limitu.

2.

Zarabiasz

co miesiąc, co kwartał, co rok: 8%, 10%, 12% rocznie

3.

Otrzymujesz zwrot

po zakończonej inwestycji zwracamy Twoje zainwestowane pieniądze.

Dowiedz się więcej o Inwestycji Yanok

(Wysłanie zapytania NIE ZOBOWIĄZUJE  do zawarcia umowy)

Inwestycja 8%

Inwestycja 10%

Inwestycja 12%

Panel Inwestora

Każdy Inwestor może otrzymać dostęp do Panelu. To świetne narzędzie podsumowujące inwestycje i oferujące szereg możliwości.

W Panelu Inwestora znajdują się:

Rekomendacje Inwestorów

Najczęściej zadawane pytania

Jest to Umowa Inwestorska z Funduszem Hipotecznym Yanok w formie Umowy Pożyczki określonej przepisami ustawy Kodeks Cywilny art. 720 i kolejne. Na podstawie umowy Inwestor przenosi na Fundusz określoną kwotę pieniędzy, a Fundusz zobowiązuje się ją zwrócić w terminie wskazanym w umowie, wypłacając w jej trakcie odsetki.

W stałej ofercie Funduszu znajdą się 3 warianty inwestycji skierowanych do konsumentów, zróżnicowane pod względem wysokości oprocentowania, częstotliwości wypłat odsetek oraz czasu trwania inwestycji. Są to:

 1. Roczna inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 8% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 12 miesięcy i wypłatą odsetek następującą co miesiąc.
 2. Trzyletnia inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 10% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 3 lata i wypłatą odsetek następującą co kwartał.
 3. Trzyletnia inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 12% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 3 lata i wypłatą odsetek następującą co rok.
 1. Złożenie zamówienia:
 2. Należy na stronie www.yanokhipoteczny.pl wybrać preferowany wariant Inwestycji (kwotę inwestycji, czas trwania inwestycji, oprocentowanie w skali roku oraz częstotliwość wypłaty odsetek), a następnie nacisnąć „ZŁÓŻ WSTĘPNE ZAMÓWIENIE”. Wówczas pojawi się podsumowanie wstępnego zamówienia, gdzie należy wpisać podstawowe dane (imię i nazwisko, adres email i telefon kontaktowy) oraz zaznaczyć wymagane zgody i nacisnąć „WYŚLIJ”.
 3. Fundusz, po otrzymaniu zamówienia, dokonuje sprawdzenia jego prawidłowości i wysyła mailem Potwierdzenie Zamówienie wraz z arkuszem danych osobowych Inwestora. Do maila załączany jest również wzór Umowy Inwestorskiej z załącznikami oraz niezbędne informacje.
 4. Realizacja Inwestycji:

Proces ten jest bardzo krótki i obejmuje kilka prostych kroków. W celu zawarcia Umowy Inwestorskiej należy:

 1. Uzupełnić i podpisać Potwierdzenie Zamówienia wraz z arkuszem danych osobowych, a następnie odesłać mailem do Funduszu jego skan lub zdjęcie.
 2. Dokonać przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Funduszu wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Odebrać wiadomość email przesłaną od Funduszu, w której znajdzie się skan Umowy.
 4. Wydrukować Umowę i podpisać, a następnie odesłać skan lub zdjęcie podpisanej Umowy na adres inwestycje@yanokhipoteczny.pl. Umowę można również podpisać profilem zaufanym.

Jedyną działalnością Funduszu jest udzielanie finansowania przedsiębiorstwom przy zabezpieczeniu na nieruchomościach i innych składnikach majątkowych. Wszystkie kapitały Funduszu, w tym pochodzące od Inwestorów służą finansowaniu firm przez Fundusz.

Od 2015 roku, czyli od początku naszej działalności, Fundusz terminowo realizuje wszystkie swoje zobowiązania, w tym również wobec Inwestorów. Ponadto, Fundusz z roku na rok generuje zyski, a jego sytuacja finansowa jest stabilna.

 

Nie da się jednak dać całkowitej gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość. Należy mieć świadomość, że Inwestycja w Fundusz nie jest objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym tak jak lokaty bankowe. Fundusz namawia do zapoznania się z raportami finansowymi, bilansami i innymi dokumentami, które udostępnia na stronie internetowej w celu samodzielnej oceny poziomu bezpieczeństwa Inwestycji.

Po zawarciu Umowy, Inwestor otrzymuje odsetki oraz zwrot kapitału zgodne z harmonogramem w kwocie netto po potrąceniu podatku, w związku z czym nie musi dokonywać żadnych działań w trakcie trwania Inwestycji. Inwestor nie musi również składać żadnych deklaracji, dokumentów, ani posiadać rachunku inwestycyjnego. Inwestor w trakcie Inwestycji posiada bezpłatny dostęp do Panelu Inwestora, w którym może m.in. kontrolować prawidłowość realizacji Inwestycji, przeglądać dokumenty finansowe i raporty oraz dokonywać na preferencyjnych warunkach kolejnych inwestycji.

Tak. Inwestor jako konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik Umowy Pożyczki Inwestorskiej.

Tak. Każdy Inwestor ma uprawnienie do zakończenia Inwestycji przed terminem, co jest szczegółowo opisane w Umowie Pożyczki Inwestorskiej. 

Nie można jej przedłużyć, ani rolować. Umowa ma wskazaną datę jej zakończenia i Fundusz w każdym przypadku dokonuje przelewu zgodnie z tą datą. Natomiast zadowoleni Inwestorzy po zakończeniu Umowy zwykle chcą kontynuować swoją inwestycję, dlatego też mogą podpisać nową Umowę Inwestorską z Funduszem i w ten sposób zainwestować pieniądze ze zwrotu z poprzednich Inwestycji.

Nie. W takim przypadku Inwestorzy zawierają nowe Umowy, co jest dla nich niezwykle korzystne pod względem optymalizacji terminów otrzymywanych odsetek z wielu trwających umów. Panowanie nad wieloma umowami zapewnia korzystanie z Panelu Inwestora.

Jeśli Inwestorem jest osoba fizyczna, to podatek od zysków kapitałowych odprowadza do urzędu skarbowego Fundusz jako płatnik. Każdorazowa wypłata odsetek jest pomniejszona o ten podatek. W przypadku, gdy Inwestorem jest podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo, czy inna instytucja, Fundusz jest lub nie jest płatnikiem tego podatku w zależności od statusu prawnego tego podmiotu.

Nie. Dochody kapitałowe opodatkowane „podatkiem Belki” nie łączą się z pozostałymi dochodami. Oznacza to, że nie wykazuje się tego dochodu w swojej osobistej deklaracji podatkowej za rok (PIT roczny), zatem nie może on spowodować „przeskoczenia” do wyższego progu podatkowego.

Nie, Inwestor nie musi składać żadnych deklaracji. Zbiorcza deklaracja PIT 8-AR za wszystkich Inwestorów składana jest przez Fundusz do swojego urzędu skarbowego raz do roku. Fundusz, zgodnie z przepisami odprowadza „podatek Belki” do swojego urzędu skarbowego zbiorczo za wszystkich Inwestorów, bez wskazywania poszczególnych nazwisk. 

Bądź świadomym Inwestorem.

Możesz stać się naszym Inwestorem bez wychodzenia z domu

Raporty Funduszu Hipotecznego Yanok

Raport za I kwartał 2022 r.

W pierwszym kwartale bieżącego roku polska gospodarka po raz kolejny znalazła się w trudnych warunkach. Szalejąca inflacja oraz wzrost stóp procentowych zachwiały poczuciem stabilności i odbiły się na gospodarce. Te wszystkie niepokoje spotęgowała dodatkowo wojna w Ukrainie. Mimo zawirowań gospodarczych i politycznych, które wpływają na rynki krajowe i światowe, Fundusz po raz kolejny udowodnił swoją stabilność oraz pozycję na rynku.

Raport za 2021 r.

W minionym roku polska gospodarka zaczęła poważnie odczuwać skutki wywołane pandemią COVID-19. Kraj musiał stawić czoła wysokiej inflacji oraz gwałtownym wzrostom stóp procentowych. Dzięki założeniom swojego modelu biznesowego, Fundusz Hipoteczny Yanok pozostał jednak odporny na pojawiające się zmiany rynkowe. Potwierdzeniem tego są wypracowane przez Fundusz w 2021 roku, najwyższe jak do tej pory, przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 7,5 mln złotych.

Przykładowe nieruchomości stanowiące zabezpieczenie pożyczek

Każda z tych nieruchomości jest atrakcyjna, a jej wartość została potwierdzona operatem szacunkowym zweryfikowanym przez lokalnego pośrednika nieruchomości w zakresie szacunkowego czasu sprzedaży za określoną kwotę w przypadku, gdyby Pożyczkobiorca nie spłacił w terminie pożyczki i konieczna byłoby dochodzenie roszczeń z nieruchomości.

Skontaktuj się z nami

karolina-circle

Karolina Petruczenko-Nitychoruk

Specjalista ds. Inwestycji

Ola-xs

Aleksandra
Ziomek

Specjalista ds. Inwestycji

Olga-xs

Olga
Świstowska

Specjalista ds. Inwestycji

prezes-circle

Krzysztof
Janowski

Starszy Specjalista ds. Inwestycji

Wypełnij formularz

0.00 zł

Wypełnij formularz

0.00 zł

Wypełnij formularz

0.00 zł