Wysokość inwestycji150000 zł

Inwestycja 16%

 • Czas trwania inwestycji: 3 lata
 • Regularne wypłaty odsetek: co kwartał

Oprocentowanie w skali roku
 • 16% - pierwszy rok: 24000
 • 12% - drugi rok: 18000
 • 10% - trzeci rok: 15000
CHCĘ ZAPYTAĆ O SZCZEGÓŁY

Dlaczego Fundusz Yanok Hipoteczny ?

0
Inwestycji dokonanych przez Inwestorów Yanok

od 2015 roku

0 %
Zabezpieczenia pieniędzy na nieruchomościach

LTV = 30,46%

0
Wypłaconych zysków
brutto

naszym Inwestorom

Inwestycja

Prosta, wygodna i oparta o nieruchomości.

Czym jest inwestycja?

To Umowa Pożyczki Inwestorskiej z Funduszem Hipotecznym Yanok. Oferujemy oprocentowanie 16% w skali pierwszego roku, 12% w skali drugiego roku i 10% w skali trzeciego roku. Jest to świetna oferta dla inwestorów chcących dywersyfikować źródła inwestycji jak i dla osób, którym zależy na wyższym oprocentowaniu przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu ryzyka.

1.

Inwestujesz

50 tys. zł lub więcej, bez górnego limitu.

2.

Zarabiasz

16% w skali pierwszego roku, 12% w skali drugiego roku i 10% w skali trzeciego roku

3.

Otrzymujesz zwrot

po zakończonej inwestycji zwracamy Twoje zainwestowane pieniądze.

1.

Inwestujesz

50 tys. zł lub więcej, bez górnego limitu.

2.

Zarabiasz

16% w skali pierwszego roku, 12% w skali drugiego roku i 10% w skali trzeciego roku

3.

Otrzymujesz zwrot

po zakończonej inwestycji zwracamy Twoje zainwestowane pieniądze.

Dowiedz się więcej o Inwestycji Yanok

Fundusz zastrzega sobie prawo zakończenia promocji w przypadku przekroczenia limitu sumy wpłat tytułem Umów Pożyczek Inwestorskich w łącznej kwocie 5 mln zł.

Panel Inwestora

Każdy Inwestor może otrzymać dostęp do Panelu. To świetne narzędzie podsumowujące inwestycje i oferujące szereg możliwości.

W Panelu Inwestora znajdują się:

Rekomendacje Inwestorów

Najczęściej zadawane pytania

Jest to Umowa Inwestorska z Funduszem Hipotecznym Yanok w formie Umowy Pożyczki określonej przepisami ustawy Kodeks Cywilny art. 720 i kolejne. Na podstawie umowy Inwestor przenosi na Fundusz określoną kwotę pieniędzy, a Fundusz zobowiązuje się ją zwrócić w terminie wskazanym w umowie, wypłacając w jej trakcie odsetki.

W stałej ofercie Funduszu znajdą się 3 warianty inwestycji skierowanych do konsumentów, zróżnicowane pod względem wysokości oprocentowania, częstotliwości wypłat odsetek oraz czasu trwania inwestycji. Są to:

 1. Roczna inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 8% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 12 miesięcy i wypłatą odsetek następującą co miesiąc.
 2. Trzyletnia inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 10% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 3 lata i wypłatą odsetek następującą co kwartał.
 3. Trzyletnia inwestycja ze stałym oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 12% z czasem trwania inwestycji wynoszącym 3 lata i wypłatą odsetek następującą co rok.
 4. Trzyletnia inwestycja stałym oprocentowaniem w skali pierwszego roku 16%, w skali drugiego 12% i 10 % w skali trzeciego roku.
 1. Złożenie zamówienia:
 2. Należy na stronie www.yanokhipoteczny.pl wybrać preferowany wariant Inwestycji (kwotę inwestycji, czas trwania inwestycji, oprocentowanie w skali roku oraz częstotliwość wypłaty odsetek), a następnie nacisnąć „ZŁÓŻ WSTĘPNE ZAMÓWIENIE”. Wówczas pojawi się podsumowanie wstępnego zamówienia, gdzie należy wpisać podstawowe dane (imię i nazwisko, adres email i telefon kontaktowy) oraz zaznaczyć wymagane zgody i nacisnąć „WYŚLIJ”.
 3. Fundusz, po otrzymaniu zamówienia, dokonuje sprawdzenia jego prawidłowości i wysyła mailem Potwierdzenie Zamówienie wraz z arkuszem danych osobowych Inwestora. Do maila załączany jest również wzór Umowy Inwestorskiej z załącznikami oraz niezbędne informacje.
 4. Realizacja Inwestycji:

Proces ten jest bardzo krótki i obejmuje kilka prostych kroków. W celu zawarcia Umowy Inwestorskiej należy:

 1. Uzupełnić i podpisać Potwierdzenie Zamówienia wraz z arkuszem danych osobowych, a następnie odesłać mailem do Funduszu jego skan lub zdjęcie.
 2. Dokonać przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Funduszu wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Odebrać wiadomość email przesłaną od Funduszu, w której znajdzie się skan Umowy.
 4. Wydrukować Umowę i podpisać, a następnie odesłać skan lub zdjęcie podpisanej Umowy na adres inwestycje@yanokhipoteczny.pl. Umowę można również podpisać profilem zaufanym.

Jedyną działalnością Funduszu jest udzielanie finansowania przedsiębiorstwom przy zabezpieczeniu na nieruchomościach i innych składnikach majątkowych. Wszystkie kapitały Funduszu, w tym pochodzące od Inwestorów służą finansowaniu firm przez Fundusz.

Od 2015 roku, czyli od początku naszej działalności, Fundusz terminowo realizuje wszystkie swoje zobowiązania, w tym również wobec Inwestorów. Ponadto, Fundusz z roku na rok generuje zyski, a jego sytuacja finansowa jest stabilna.

 

Nie da się jednak dać całkowitej gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość. Należy mieć świadomość, że Inwestycja w Fundusz nie jest objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym tak jak lokaty bankowe. Fundusz namawia do zapoznania się z raportami finansowymi, bilansami i innymi dokumentami, które udostępnia na stronie internetowej w celu samodzielnej oceny poziomu bezpieczeństwa Inwestycji.

Po zawarciu Umowy, Inwestor otrzymuje odsetki oraz zwrot kapitału zgodne z harmonogramem w kwocie netto po potrąceniu podatku, w związku z czym nie musi dokonywać żadnych działań w trakcie trwania Inwestycji. Inwestor nie musi również składać żadnych deklaracji, dokumentów, ani posiadać rachunku inwestycyjnego. Inwestor w trakcie Inwestycji posiada bezpłatny dostęp do Panelu Inwestora, w którym może m.in. kontrolować prawidłowość realizacji Inwestycji, przeglądać dokumenty finansowe i raporty oraz dokonywać na preferencyjnych warunkach kolejnych inwestycji.

Tak. Inwestor jako konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik Umowy Pożyczki Inwestorskiej.

Tak. Każdy Inwestor ma uprawnienie do zakończenia Inwestycji przed terminem, co jest szczegółowo opisane w Umowie Pożyczki Inwestorskiej. 

Nie można jej przedłużyć, ani rolować. Umowa ma wskazaną datę jej zakończenia i Fundusz w każdym przypadku dokonuje przelewu zgodnie z tą datą. Natomiast zadowoleni Inwestorzy po zakończeniu Umowy zwykle chcą kontynuować swoją inwestycję, dlatego też mogą podpisać nową Umowę Inwestorską z Funduszem i w ten sposób zainwestować pieniądze ze zwrotu z poprzednich Inwestycji.

Nie. W takim przypadku Inwestorzy zawierają nowe Umowy, co jest dla nich niezwykle korzystne pod względem optymalizacji terminów otrzymywanych odsetek z wielu trwających umów. Panowanie nad wieloma umowami zapewnia korzystanie z Panelu Inwestora.

Jeśli Inwestorem jest osoba fizyczna, to podatek od zysków kapitałowych odprowadza do urzędu skarbowego Fundusz jako płatnik. Każdorazowa wypłata odsetek jest pomniejszona o ten podatek. W przypadku, gdy Inwestorem jest podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo, czy inna instytucja, Fundusz jest lub nie jest płatnikiem tego podatku w zależności od statusu prawnego tego podmiotu.

Nie. Dochody kapitałowe opodatkowane „podatkiem Belki” nie łączą się z pozostałymi dochodami. Oznacza to, że nie wykazuje się tego dochodu w swojej osobistej deklaracji podatkowej za rok (PIT roczny), zatem nie może on spowodować „przeskoczenia” do wyższego progu podatkowego.

Nie, Inwestor nie musi składać żadnych deklaracji. Zbiorcza deklaracja PIT 8-AR za wszystkich Inwestorów składana jest przez Fundusz do swojego urzędu skarbowego raz do roku. Fundusz, zgodnie z przepisami odprowadza „podatek Belki” do swojego urzędu skarbowego zbiorczo za wszystkich Inwestorów, bez wskazywania poszczególnych nazwisk. 

Bądź świadomym Inwestorem.

Możesz stać się naszym Inwestorem bez wychodzenia z domu

Raporty Funduszu Hipotecznego Yanok

Raport za III kwartał 2022 r.

W Raporcie za kolejny kwartał przedstawiamy zestawienie wyników finansowych osiągniętych przez Fundusz na koniec tego okresu z wynikami za analogiczny okres ubiegłego roku. Raport również przedstawia informacje podsumowujące działania Departamentu Pożyczek oraz Departamentu Inwestycji Funduszu Hipotecznego Yanok na koniec III kwartału 2022.

Raport za II kwartał 2022 r.

Stabilny wzrost wyników finansowych i wartości majątku Funduszu potwierdzają dane, które z dumą prezentujemy Państwu w niniejszym Raporcie. Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Fundusz na koniec tego okresu wyniosły ponad 4,8 mln zł. Raport za II kwartał 2022 r. stanowi jednocześnie specjalne wydanie rocznicowe z okazji 7-lecia działalności Funduszu.

Przykładowe nieruchomości stanowiące zabezpieczenie pożyczek

Każda z tych nieruchomości jest atrakcyjna, a jej wartość została potwierdzona operatem szacunkowym zweryfikowanym przez lokalnego pośrednika nieruchomości w zakresie szacunkowego czasu sprzedaży za określoną kwotę w przypadku, gdyby Pożyczkobiorca nie spłacił w terminie pożyczki i konieczna byłoby dochodzenie roszczeń z nieruchomości.

Skontaktuj się z nami

3

Karolina Petruczenko-Nitychoruk

Specjalista ds. Inwestycji

2

Aleksandra
Ziomek

Specjalista ds. Inwestycji

1

Olga
Świstowska

Specjalista ds. Inwestycji