Raporty

Bilans oraz RZiS

Udostępniamy Państwu bilanse oraz rachunki zysków i strat.

2022 rok III kwartał

2022 rok II kwartał

2022 rok I kwartał

Raporty Funduszu Hipotecznego Yanok

Raport za II kwartał 2022 r.

Stabilny wzrost wyników finansowych i wartości majątku Funduszu potwierdzają dane, które z dumą prezentujemy Państwu w niniejszym Raporcie. Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Fundusz na koniec tego okresu wyniosły ponad 4,8 mln zł. Raport za II kwartał 2022 r. stanowi jednocześnie specjalne wydanie rocznicowe z okazji 7-lecia działalności Funduszu.

Raport za I kwartał 2022 r.

W pierwszym kwartale bieżącego roku polska gospodarka po raz kolejny znalazła się w trudnych warunkach. Szalejąca inflacja oraz wzrost stóp procentowych zachwiały poczuciem stabilności i odbiły się na gospodarce. Te wszystkie niepokoje spotęgowała dodatkowo wojna w Ukrainie. Mimo zawirowań gospodarczych i politycznych, które wpływają na rynki krajowe i światowe, Fundusz po raz kolejny udowodnił swoją stabilność oraz pozycję na rynku.

Raport za 2021 r.

W minionym roku polska gospodarka zaczęła poważnie odczuwać skutki wywołane pandemią COVID-19. Kraj musiał stawić czoła wysokiej inflacji oraz gwałtownym wzrostom stóp procentowych. Dzięki założeniom swojego modelu biznesowego, Fundusz Hipoteczny Yanok pozostał jednak odporny na pojawiające się zmiany rynkowe. Potwierdzeniem tego są wypracowane przez Fundusz w 2021 roku, najwyższe jak do tej pory, przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 7,5 mln złotych.

Raport za III kwartał 2021 r.

Na koniec września 2021 roku sytuację finansową Funduszu możemy określić jako bardzo dobrą, na co wskazują wzrostowe tendencje prezentowanych w Raporcie wskaźników oraz danych finansowych. Fundusz odnotował 27% wzrost sprzedaży w stosunku do kwartału ubiegłego. Zysk brutto wypracowany przez Fundusz w III kwartale 2021 roku wyniósł 935 448 zł 40 gr.

Raport za II kwartał 2021 r.

Raport Funduszu Hipotecznego Yanok za II kwartał 2021 r. stanowi jednocześnie specjalne wydanie rocznicowe związane z 6-leciem działalności firmy. Tym bardziej z wielką radością oddaję go w Państwa ręce, mogąc po raz kolejny podzielić się naszymi sukcesami w realizacji założonych planów. Przez ostatnie 6 lat z powodzeniem rozwijaliśmy naszą działalność, realizowaliśmy kolejne plany oraz wprowadzaliśmy w życie naszą misję, którą od początku działalności było wspieranie polskich przedsiębiorców poprzez oferowanie im jak najlepiej dopasowanych rozwiązań finansowych. Zarząd planuje dalszy stabilny i organiczny rozwój Funduszu w następnych latach.

Raport za I kwartał 2021 r.

Pierwszy kwartał 2021 r. pokazał, że możemy zacząć spodziewać się zakończenia sytuacji epidemicznej oraz większości zagrożeń z nia związanych. Doskonale odzwierciedliły to wyniki finansowe Funduszu, który mógł zrezygnować ze skrajnej ostrożności w zakresie udzielania finansowania niektórym branżom. Wypracowany przez Fundusz Hipoteczny Yanok zysk brutto wyniósł ponad 1,2 mln.

Raport Jubileuszowy Funduszu

Rok 2020, w którym Fundusz Hipoteczny Yanok obchodził swoje 5 urodziny, przyniósł wydarzenia, które zmieniły cały świat. Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że wiele firm boleśnie odczuło kryzys gospodarczy z nim związany.

Mimo tej globalnej sytuacji rok 2020 dla Funduszu był rokiem dobrym oraz stabilnym, w którym konsekwentnie realizowaliśmy nasze cele biznesowe, generując ponad 1,6 mln zysku netto (dane bilansowe za 2020 rok). Na początku 2020 roku został powiększony z zysków kapitał zakładowy do kwoty 2,5 mln zł.

Raport za III kwartał 2020r.

Minął trzeci kwartał 2020 roku, w związku z tym stworzyliśmy kolejny raport dotyczący naszych wyników finansowych. Jest to kompleksowe zestawienie zawierające dane bilansowe, statystyki opisowe dotyczące Pożyczkobiorców, ich działalności oraz nieruchomości przedstawianych pod zabezpieczenie. Zebraliśmy także dane statystyczne dotyczące naszych Inwestorów.

Raport za II kwartał 2020 r.

Zatrzymanie gospodarki z powodu epidemii i niepewność co do koniunktury w kolejnych okresach wymusiła na Funduszu daleko idącą ostrożność w ocenie wniosków firm o finansowanie. Z powyższych powodów została udzielona tylko jedna nowa pożyczka, pozostałe zostały przeniesione na sierpień. Mimo tego Fundusz Hipoteczny Yanok zwiększył dochód o kolejne pół miliona złotych.

Raport za I kwartał 2020r.

Idea wysyłania naszym Inwestorom wekslowym cokwartalnych raportów z działalności Funduszu Hipotecznego Yanok narodziła się celem informowania osób, które zaufały Funduszowi nabywając jego Weksle Inwestycyjne. W raporcie zamieszczono statystyki opisowe dotyczące Pożyczkobiorców, ich działalności oraz nieruchomości przedstawianych pod zabezpieczenie. Zebrano również dane statystyczne dotyczące Inwestorów oraz wskaźniki finansowe, pozwalające zobrazować prawidłowość decyzji podejmowanych przez Zarząd Funduszu.

Raport Roczny 2019

Raport roczny z działalności Funduszu Hipotecznego Yanok został wykonany na zlecenie Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok jako realizacja dobrowolnego zobowiązania Funduszu do udzielania okresowych informacji Inwestorom. W Raporcie znajdują się odniesienia zarówno do statystyk Pożyczek Hipotecznych, jak i wskaźników finansowych. Raport dotyczy działalności Funduszu za rok 2019.